Archiv rubriky: Pomůcky

Ombudsman: Odmítnutí vyhrazeného parkování bez alternativy je diskriminací

Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměřenou alternativu, dopouští se diskriminace. Aby

Označeno v Pomůcky

GENNY: geniální vozítko vlastnostmi převyšující elektrický vozík

GENNY – geniální vozítko vlastnostmi převyšující elektrický vozík

Označeno v Pomůcky

Bydlení bez bariér – brožura

Bydlení bez bariér

Označeno v Pomůcky

Přenechání zdravotnických pomůcek postiženým

Na jednání zástupců NRZP s vedoucími pracovníky VZP byli zástupci zdravotně postižených informováni, že od 1. ledna 2011 bude spuštěn nový systém při výměně invalidního vozíku. Již nebude muset být vozík vracen, ale v případě zájmu klienta bude moci být uzavřena tzv.

Označeno v Pomůcky

Vozíčkář na silnici

Vážená paní Klouzalová, Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel, obdrželo Váš dotaz, sestávající z otázek, na které Vám poskytujeme následující sdělení. 1/ „Jak se má invalidní občan, který používá elektrický vozík čí elektrický invalidní skútr, pohybovat na pozemních komunikacích? Je považován

Označeno v Pomůcky

Videoukázka ortopedických pomůcek

Prezentace CMT pacientů s ortopedickými pomůckami ve spolupráci Otto Bock ČR s.r.o. a ortoticko-protetických pracovišť. pacient s ortopedickou pomůckou 1 pacient s ortopedickou pomůckou pacient bez ortopedické pomůcky 1 pacient bez ortopedické pomůcky pacient s ortopedickou pomůckou 2 pacient s

Označeno v Pomůcky

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě výkladu jednotlivých ustanovení obsahuje i příklady z praxe. Pro uplatnění nároku na

Označeno v Pomůcky

Jak postupovat při žádosti o elektrický vozík

Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům při splnění následujících kritérií: Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku. Postižení obou dolních končetin

Označeno v Pomůcky