Co nás čeká od 1.1.2008

První změnou, kterou reforma veřejných financí do sociální oblasti přináší, je zrušení automatické valorizace všech sociálních dávek kromě důchodů. To znamená, že se například přídavky na děti, existenční minimum, porodné nebo dávky pěstounské péče už nebudou navyšovat, když se změní částka životního minima, ale budou pevně stanovené. Mezeru v rodinném rozpočtu by mělo dorovnat snížení daně z příjmů. Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí by změny měly lidi motivovat k tomu, aby raději šli do práce a nežili z dávek.

Přídavky jen pro chudší rodiny

Přídavky na děti stát zatím poskytuje všem rodinám, které o ně zažádaly a jejich čistý příjem se pohybuje v rozmezí 1,5 – 4násobku životního minima. Výše přídavku je odstupňována podle příjmu rodiny. Na dávky tak má nárok téměř 90 procent českých rodin, to reforma změní. Od příštího roku na přídavky dosáhnou jen rodiny s příjmy do 2,4násobku životního minima. Měsíční dávky budou vypláceny v pevné výši podle věku dítěte. Na dítě do šesti let můžete od Nového roku získat 500 korun, na školáka do 15 let 610 korun a student do 26 let má nárok na 700 korun. Tříčlenná rodina s pětiletým dítětem nyní dostává přídavky jen v případě, že nemá více než 28 320 korun čistého. Od roku 2008 již přídavky nedostane, nárok na ně bude mít jedině v případě, že její příjem nedosáhne 17 tisíc korun.

Rodičovský příspěvek ve třech rychlostech

Rodiče, kteří budou s dítětem doma tři roky, na tom budou obdobně jako teď. Současná výše rodičovského příspěvku je 7582 korun, po reformě to bude 7600 korun. Novinkou je takzvaná vícerychlostní struktura čerpání. S dítětem můžete doma zůstat jen dva roky, pak každý měsíc od státu dostanete 11 400 korun. Naopak, když budete na rodičovské 4 roky, do 21. měsíce věku dítěte budete brát 7600 korun, ale pak dávka klesne na polovinu – 3800 korun. Reforma také na 28 týdnů po porodu sjednotila vyplácení peněžité pomoci v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu na to, jestli je matka vdaná nebo svobodná. Nárok na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen maminky s vícerčaty.

Porodné

Reforma zasáhla i porodné. Neprokázalo se, že by jeho výše páry motivovala k rodičovství, a tak od příštího roku namísto téměř 18 tisíc korun rodička dostane jen 13 tisíc za každé dítě. Navíc stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí vícerčata. Za dvojčata dostanou   53 120 korun a za trojčata dokonce 79 680 korun. Od ledna 2008 to bude „jen“ 26 000 a       39 000 korun.

Pastelkovné

Dávku, kterou poslanci nakonec přece jen zachovali, je pastelkovné. Patříte-li k rodinám s průměrnými příjmy, až budete svého prvňáčka vypravovat do školy, můžete o tisícikorunu požádat na úřadu práce. Vybavení pro prvňáka vyjde minimálně na 2000 korun, takže půlku útraty můžete od státu dostat zpátky.

Pohřebné jen výjimečně

Dávkou, která reformu nepřežila, je pohřebné. Byla to vůbec nejdéle vyplácená dávka v zemi a na pohřeb stát přispíval částkou 5000 korun. Od příštího roku budou muset příbuzní zesnulého sáhnout do vlastní kapsy, což například pro důchodce nebude lehké. Nejlevnější pohřeb totiž stojí přibližně tolik jako průměrný důchod. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi (student do 26 let) v případě, že by zemřel některý rodič nebo dítě.

Nemocenská – tři dny zdarma

Revoluční změnou v českém sociálním systému je také úprava nemocenské. První tři dny nemoci nedostanete vůbec nic, dávky se vyplácejí až od čtvrtého dne. Pak máte do konce měsíce nárok na 60 procent takzvané denní vyměřovací dávky – ta zhruba odpovídá denní hrubé mzdě. Od 31. do 60. dne dávka stoupne na 66 procent a od 61. dne dál dosáhne 72 procent. Opatření by mělo vést k tomu, že lidé nebudou nemocenskou zneužívat, proto jsou sníženy dávky pro kratší nemoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že jsme zdravější než obyvatelé sousedních zemí, ale marodíme víc – průměrně 21 dní v roce. Pokud si to můžete dovolit, je lepší si při nachlazení vybrat týdenní dovolenou. Pokud berete dvacet tisíc, příští rok za měsíc nemoci dostanete 10 120 korun, místo letošních 11 480.

Nezaměstnaní jen rok

Lidé, kterým se do práce nechce, se od roku 2008 nebudou moct uchýlit ani k nemoci, ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Kdo bude na úřadu práce registrován déle než rok, bude muset vyjít pouze s existenčním minimem ve výši 2020 korun měsíčně. Výjimkou jsou osoby starší 55 let, lidé v částečném invalidním důchodu a rodiče, kteří pečují o dítě mladší 12 let. Reforma je přísnější i k lidem, kteří pracují nelegálně. Pokud budete přistiženi při práci načerno, z evidence uchazečů o práci vás na půl roku vyřadí.

Zdravotnictví

Základním poplatkem bude 30 Kč za návštěvu praktického lékaře, zubaře, specialisty, logopeda a psychologa. Tento poplatek se bude vztahovat i na kontroly a až na výjimky všechny občany bez rozdílu, tedy i děti. Ne ale na preventivní prohlídky. Dalších 30 Kč zaplatíte v lékárně za každý lék vydaný na recept. Poplatek se bude hradit jen jeden bez ohledu na množství léku, vyplatí se tedy si nechat předepsat větší množství. Den pobytu v nemocnici, lázních, ozdravovnách a dětských léčebnách bude napříště pacienta stát 60 korun. Poplatek bude muset uhradit i doprovod, pokud zůstane v léčebném zařízení s nemocným. U těchto poplatků neexistuje žádný limit, ani když v nemocnici pacient zůstane dlouho. Za návštěvu pohotovosti, jak ve všední den, tak i o svátcích, budete muset do peněženky sáhnout pro 90 Kč. Všechny platby (u lékaře, v nemocnici, lékárně, na pohotovosti apod.) se budou hradit v hotovosti přímo u lékaře nebo do osmi dnů po ukončení pobytu v nemocnici.

Nové platby by mohly být pro některé lidi, například chronicky nemocné, obrovskou zátěží. Proto se bude na roční výši poplatků u lékaře, za recept a za doplatky na léky vztahovat limit 5000 Kč. Ale pozor: do limitu se nezapočítávají platby za pobyt v nemocnici ani návštěvu pohotovosti. A ještě jednou pozor: pokud jde o doplatky za léky, pojišťovna do limitu započítá pouze výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný lék s totožným účinkem. Lékárníci ale nově budou moci na žádost pacienta vyměnit předepsaný lék za levnější se stejnou účinnou látkou. Avšak jen tehdy, pokud lékař na receptu nevyznačí, že na předepsaném léku trvá. Částku, o kterou pětitisícový limit přeplatíte, vám zdravotní pojišťovna pošle do 60 dnů od konce čtvrtletí, kdy jste limit překročili.

Kdo nebude muset u lékaře či lékárníka platit

VŮBEC ŽÁDNÉ POPLATKY

* lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi (je třeba předložit potvrzení, které není starší než jeden měsíc)

* lidé při povinné léčbě infekčního onemocnění

* lidé v ochranném léčení (například alkoholici, narkomani nebo sexuální devianti)

* děti z dětských domovů a výchovných ústavů

U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, ZUBAŘE A SPECIALISTY

* při preventivní prohlídce

* dlouhodobě nemocné děti

* pacienti, kteří pravidelně docházejí na čištění krve (hemodialýzu)

* dárci krve, plazmy nebo kostní dřeně (při vyšetření lékařem transfuzní služby před darováním)

* člověk, který podstupuje předoperační vyšetření

* ten, kdo k lékaři přijde, aby se nechal očkovat

NA POHOTOVOSTI

* pacienti, kteří budou po vyšetření hospitalizováni

ZA LÉKY

* pacienti, jimž se léky podávají v nemocnici v rámci léčení

Změny, jež nás tedy čekají:

daně z příjmu fyzických osob

Nyní 12 až 32 % ze základu daně

2008 15 % ze superhrubé mzdy (včetně sociálního a zdravotního pojištění), tedy 23 % z hrubé

2009 12,5 % ze superhrubé mzdy, tedy 19 % z hrubé

daň z přidané hodnoty

Nyní dolní sazba 5 %

horní sazba 19 %

2008 dolní sazba 9 %

horní sazba 19 %

roční daňový odpočet na poplatníka

Nyní 7200 Kč

2008 24 840 Kč

2009 16 560 Kč

roční daňový odpočet na dítě

Nyní 6000 Kč

2008 10 680 Kč

2009 10 200 Kč

daně z příjmu právnických osob

Nyní: 24 %

2008: 21 %

2009: 20 %

2010: 19 %

nemocenská (1 měsíc nemoci při platu 20 000 Kč)

letos 11 480 Kč

příští rok 10 120 Kč

poplatek u lékaře

letos 0 Kč

příští rok 30 Kč

položka na receptu

letos 0 Kč

příští rok 30 Kč

porodné

letos 17 760 Kč

příští rok 13 000 Kč

rodičovský příspěvek

letos 7582 Kč

příští rok

2 roky 11 400 Kč

3 roky 7600 Kč

4 roky 7600/3800 Kč

(do 21. měsíce věku dítěte 7600 Kč, pak 3800 Kč)

přídavek na dítě

letos 256 až 810 Kč

příští rok

do 6 let 500 Kč

do 15 let 610 Kč

do 26 let 700 Kč

pastelkovné

letos 1000 Kč

příští rok 1000 Kč

pohřebné

letos 5000 Kč

příští rok 0 Kč

Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky