Dotaz na příspěvek na péči

Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o informaci týkající se osoby pečující o osobu se zdravotním postižením II. stupně. Mojí matce (73,5 let) byl přiznán příspěvek na péči II. stupně nemohoucnost) ve výši 4000,- Kč /měsíčně. Zajímalo by mne, zda osoba pečující o moji matku /její druhá dcera, moje sestra/, která je uvedena jako osoba pečující, může nastoupit do trvalého pracovního poměru, aniž by byl příspěvek (4000,- Kč) matce odebrán, krácen, či jinak upraven. Sestra nebydlí ve stejném místě jako matka, dojíždí za ní často, ale nepravidelně, dle potřeby. Je nějak sestra limitována tím, že např. nemůže nastoupit do trvalého pracovního poměru, ale jen na brigády, nebo na částečný úvazek, může mít výdělek jen do určité výše, nebo dokonce žádný? Může sestra pobírat pro sebe jiné sociální dávky /je samoživitelka/? Na co konkrétně je tento příspěvek (4000,-Kč) určen? Ten má (celý nebo částečně) vyplácet moje matka osobě o ni pečující (jako mzdu)? Dále by mne zajímalo, zda tento příspěvek na péči (4000,- Kč) se poskytuje na dobu určitou (kolik let?), nebo neurčitou, nebo zda o délce poskytování tohoto příspěvku rozhodne revizní lékař, sociální odbor a pod dle aktuálního zdravotního stavu moji matky? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, příspěvek na péči se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. To znamená, že příspěvek na péči se vyplácí oprávněné osobě (ve Vašem případě matce), která si za něj platí služby (jednotlivé úkony), které z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu není schopna sama zvládat. Tento příspěvek je určen na úhradu služeb poskytovaných jednak registrovanými poskytovateli sociálních služeb (např. pečovatelská služba, charita apod.) nebo v případě poskytování péče rodinným příslušníkem nebo jinou osobou, si oprávněná osoba platí za služby poskytované tímto rodinným příslušníkem. Jedná se o úhradu za úkony, které oprávněná osoba bez pomoci nezvládne. Jde o úkony péče o vlastní osobu jako např. příprava stravy, mytí těla, koupání, oblékání apod. a o úkony soběstačnosti jako např. vaření, úklid domácnosti, obstarávání potravin apod.

Pokud má sestra zaměstnání nebo brigádu a zároveň matce poskytuje péči, příspěvek se nijak nekrátí ani neodejímá za podmínky, že po dobu kdy je sestra v práci je o matku řádně postaráno jiným způsobem. Tzn., že sestra může mít trvalý pracovní poměr.

Poskytování péče osobě, která je z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné fyzické osoby, neovlivňuje pobírání jiných sociálních dávek. Jen v případě pobírání dávek v nezaměstnanosti je povinnost tuto skutečnost oznámit Úřadu práce, zde Vám dle Vaší konkrétní situace sdělí další postup.

Zda je příspěvek na péči přiznán trvale nebo na dobu určitou určí posudkový lékař ČSSZ podle zdravotního stavu oprávněné osoby, který toto uvede v posudku, který je podkladem pro vydání rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. V rozhodnutí o příspěvku by měla být uvedena platnost posouzení závislosti osoby, pokud tomu tak není (u starších rozhodnutí se tato skutečnost neuváděla), může oprávněná osoba nebo její zmocněnec požádat úřad, který toto rozhodnutí vydal o nahlédnutí do spisové dokumentace, jehož je posudek součástí.

Katka Pomklová

Označeno v Sociální otázky