Dotaz na příspěvek na přestavbu bytu

Dotaz: Krásný dobrý den, chtěl bych se zeptat, v krátkosti: Mám rodiče, je jim 86 let, byly dlouhodobě nemocní, dostali se oba dva na 8 měsíců na místní LDN nemocnici, byli propuštěni domů, oba dva mají přiznaný III. stupeň (těžká závislost), asi si dovedete představit, že to je starost skoro na 20 hodin denně, ale musíme nechat předělat koupelnu a záchod, a na to se právě chci Vás zeptat, mají rodiče nárok, nebo mohou požádat o nějaký příspěvek na tuto přestavbu bytu? A jak to je prosím Vás s příspěvkem na pohonné hmoty? Za odpověď mnohokrát děkujeme.

Odpověď:

Dle § 34, Vyhlášky 182/1991 Sb. lze požádat o příspěvek na úpravu bytu, ve vašem případě na úpravu koupelny. Příspěvek se poskytuje občanům s těžkými vadami pohybového ústrojí. Zdravotní postižení jsou vyjmenovány v příloze č. 5 písm. a) až g), která jsou součástí výše uvedené vyhlášky. Za úpravy koupelny se považují zejména přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi. Rozsah úprav se posuzuje dle závažnosti a druhu zdravotního postižení. K řízení o přiznání příspěvku městský úřad žádá lékařskou posudkovou službu o vyhodnocení zdravotního stavu.

Výše příspěvku je ovlivněna celkovou finanční situací žadatel a jeho rodiny, hodnotí se jeho příjmy a majetkové poměry. Výše příspěvků může být až do 70% prokázaných nákladů, nejvýše však do 50 000,- Kč. Příspěvek a úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50% předpokládané výše příspěvku. Doporučuji se obrátit na příslušný úřad obce s rozšířenou působností a informovat se na podrobnosti žádosti.

Poznámka: Příloha č. 5 písmena a) až g): Níže jsou uvedeny typy onemocnění (postižení), u kterých je možné žádat o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu:

  1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
  2. amputační ztráta obou končetin v bérci,
  3. úplná obrna (plegie) nebo těžké ochrnutí (těžká paresa) dvou končetin,
  4. ankylosa obou kyčelních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních kloubů pro těžké kontraktury v jejich okolí,
  5. ankylosa obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení jejich hybnosti pro těžké kontraktury v okolí, v obou případech se značně nepříznivým postavením těchto kloubů,
  6. výjimečně obdobné těžké funkční poruchy na základě několika postižení pohybového systému,
  7. chondrodystrofie, pokud tělesná výška postiženého nepřesahuje 120 cm,

Katka Pomklová

Označeno v Sociální otázky