Oznámení

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením se rozhodla aktivně podpořit demonstraci, pořádanou Českomoravskou komorou odborových svazů a dalšími organizacemi, která se koná dne 21. května 2011 od 13:00 hodin na Václavském náměstí v Praze. Celostátní demonstrace je organizována pod názvem „Proti zákeřným reformám“.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyšlo v navrhované „sociální reformě“ většině požadavků zdravotně postižených vstříc, považuje Společnost C-M-T účast NRZP na demonstraci za kontraproduktivní, škodící zájmům zdravotně postižených. Jsme toho názoru, že osobní ambice některých jednotlivců by neměly být uspokojovány na úkor těchto zájmů.

Společnost C-M-T se distancuje od účasti na této demonstraci, která povede pouze ke zhoršení kreditu a vyjednávací pozice zástupců zdravotně postižených.

Za Společnost C-M-T

Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Označeno v Ze života Společnosti