Strahovský klášter: Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Krásná historická budova Strahovského kláštera vás nadchne a vozíčkáře potěší. Bezbariérově přístupné je z části nádvoří i prakticky celé první patro, včetně klenotnice a letního refektáře, románského sálu a obrazárny.

Klášter řádu premonstrátů byl založen v roce 1140. V jeho areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahovská obrazárna, Strahovská knihovna, Strahovská klenotnice, různé sbírky, malby… jde o nesmírně cenný klenot naší historie.

Část historických budov a prostor je bez problémů přístupná i na vozíku, včetně elektrického. Nejprve je vhodné navštívit bezbariérové infocentrum, které najdeme přímo na nádvoří a oznámit svoji přítomnost. Pracovníci kláštera nainstalují kovové rampy na schod. Můžete si vyzvednout i plánek s popisem jednotlivých místností.

Nyní se pojďme na přístupnost jednotlivých míst podívat podrobněji. Prvním dominantním objektem, po vstupu na nádvoří, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. U vstupu je nájezd, takže je možné nahlédnout do útrob kostela, ale pokud neprobíhá mše, pouze přes mříže.

V další části nádvoří najdeme vyhlídkovou terasu. Určitě stojí za návštěvu. Nabízí impozantní výhled na historickou část Prahy a zdaleka nejen ji. Když pomineme povrch, který tvoří kočičí hlavy, přístupnost zcela bezproblémová.

Tak a nyní už pojďme vstoupit přímo do Strahovského kláštera. V plném rozsahu a zcela bez omezení je přístupné první patro. Zde najdeme Strahovskou obrazárnu, Letní a Zimní relikviář, Románský sál, a především expozici liturgických předmětů – strahovskou Klenotnici. Jde o zcela unikátní prostor s vynikající ukázkou práce českých zlatníků. „Cílem expozice není pouze představení uměleckořemeslných výrobků liturgické povahy, chovaných po staletí v majetku strahovské kanonie, ale také přiblížení jejich symbolického významu a liturgické funkce. Prezentace dokládá dva z pěti základních spirituálních směřování premonstrátského řádu – život liturgický a život eucharistický,“ uvádí se na webu Strahovského kláštera.

Ze Strahovského kláštera je možné dojít i dojet po asfaltové silnici až do Petřínských sadů. Občas je ale terén vcelku příkrý.

A překvapení na konec. Právě dochází k rekonstrukci části Strahovské knihovny v rámci, které by mělo dojít k vybudování bezbariérového přístupu do těchto prostor. Velice chválíme snahu o maximální dostupnost veřejných prostor kláštera i vozíčkářům. Jistě to není jednoduché s ohledem na nevyčíslitelnou hodnotu staveb, ale jak se ukazuje, jde to.

 

Označeno v Tipy pro volný čas