Archiv rubriky: Ze života Společnosti

Dopis ministrovi zdravotnictví ve věci prodlužování lázeňských pobytů z 18.8.2015

Vážený pane ministře, obracím se na Vás jménem pacientů s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, s prosbou o jasné stanovisko ministerstva zdravotnictví ve věci prodlužování lázeňských pobytů při komplexní lázeňské léčbě. Hereditární neuropatie Charcot-Marie-Tooth je nejrozšířenější

Označeno v Ze života Společnosti

Dopis na vedení Českých drah ve věci pana Petra Karastojanova

Ing. Pavel Krtek, generální ředitel České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222 110 15 Praha 1 Praha 2015-09-22 Vážený pane řediteli, obracím se na Vás jako statutární zástupce spolku Společnost C-M-T, sdružujícím pacienty s nemocí Charcot – Marie – Tooth, s prosbou o

Označeno v Ze života Společnosti

Prohlášení tří dosavadních předsedů Společnosti C-M-T

Vážení a milí členové, ještě nikdy v minulosti jsme Vás neoslovili společným prohlášením, ale některé situace je třeba brát vážně a jasně se k nim vyjádřit. V posledních dnech se objevují informace, že určitá skupina členů Společnosti C-M-T zvažuje Společnost opustit a založit

Označeno v Ze života Společnosti

Prohlášení výboru – duben 2015

Vážení členové a přátelé Společnosti CMT, před několika dny jste byli informováni o tom, že paní Blanka Klouzalová ukončila k 30.4.2015 své členství ve výboru Společnosti. Vzhledem k tomu, že se o jejích důvodech vedou různé spekulace, přinášíme Vám prohlášení výboru Společnosti

Označeno v Ze života Společnosti

Vánoční poselství kardinála Dominika Duky

Již v roce 2009 jsme dostali vánoční požehnání od kardinála Mlroslava Vlka:

Označeno v Ze života Společnosti

Ukončení členství v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR

Nedávné Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP“) přijalo mj. i návrh nových stanov NRZP. Tyto stanovy krom jiného zcela nově definují členství v NRZP. Nově rozdělují členství na řádné a přidružené, a to buď

Označeno v Ze života Společnosti

28. český a slovenský neurologický sjezd – Ostrava 2014

Ve dnech 19. – 22. listopadu 2014 se v Ostravě uskutečnil každoroční 28. český a slovenský neurologický sjezd. Odborný program probíhal v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel. Všechny přednášky, kterých jsme se měli možnost zúčastnit, byly velmi zajímavé a přínosné.

Označeno v Ze života Společnosti

Dopis ministryni práce ve věci novely zákona o sociálních službách

Hradec Králové 2014-09-11 Vážená paní ministryně, obracím se na Vás nejen jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených v občanském sdružení Společnost C-M-T, ale i mnoha dalších zdravotně postižených občanů, a to ve věci novely zákona č.

Označeno v Ze života Společnosti

Co se děje v Radě postižených? Na Krásu se valí kritika, ten ji rázně odmítá

ROZHOVOR – Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Rada je mimo jiné financována z veřejných zdrojů (přes 6

Označeno v Ze života Společnosti

Protest proti působení JUDr. Miroslava Mitlöhnera ve vědecké radě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro sociální práci

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 Praha 2014-06-17 Vážená paní ministryně, obracím se na Vás jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených v občanském sdružení

Označeno v Ze života Společnosti